De Mijl zoekt bestuursleden, de tijd dringt...

De voorbereidingen voor de 56e Mijl zijn gestart, echter.... er dreigt een kink in de kabel te komen door vacatures binnen het bestuur.

Het bestuur is al geruime tijd bezig om de 56e Mijl in de steigers te zetten. Met allerlei ideeën om er weer een spetterend evenement van te maken, maar ook met alle uitdagingen die we al jaren kennen rond programma, sponsors en uiteraard: het weer. Dit jaar is daar een uitdaging bij gekomen, nl. een aantal wisselingen binnen het bestuur.

Om persoonlijke redenen hebben Frank Hooghordel (penningmeester) en Jacco Hulsen (opbouw parcours) inmiddels afscheid genomen van het bestuur. Beiden vervulden een sleutelrol in de aanloop naar de 56e Mijl en dáár knelt nu net de schoen: het is tot op heden niet gelukt om binnen de eigen kring van bekenden een opvolger voor hen te vinden. Ook de vacature voor voorzitter is tot op heden niet ingevuld. Daarom heeft voorzitter Cees Warendorff besloten om zijn voorgenomen overdracht van bestuurshamer uit te stellen tot na de 56e Mijl.

11:56 of te wel vier voor twaalf
De Mijl is een prachtig evenement. Maar… er ligt voor ons als bestuur samen met jullie allen een flinke uitdaging. Ambitie en ideeën genoeg om met enthousiasme een volgende Mijl te organiseren, maar zonder het vervullen van tenminste die twee vacatures gaat dat niet. En daarom nu een laatste offensief om de vacatures binnen het bestuur op korte termijn in te vullen. Want alleen met een compleet bestuur beschikken we over voldoende fundament om verantwoord en succesvol de 56eeditie te organiseren. 

Wat kunt u doen?

U kunt ons en vooral ook De Mijl helpen door je beschikbaar te stellen als bestuurslid en is het niets voor u, kijk dan eens rond in uw kring van familie, vrienden en bekenden om na te gaan of er gegadigden zijn die in uw ogen geschikt zouden zijn voor een van de bestuursfuncties. Informeer ons vervolgens zodat we in gesprek kunnen gaan.

Hoe spannend is dit allemaal?

Het is spannend, dit is een laatste poging om De Mijl te behouden. Wij moeten als bestuur namelijk op korte termijn de eerste verplichtingen voor de komende Mijl aangaan. We kunnen dat niet doen zonder compleet bestuur. In die zin is het dus écht 4 voor 12. Uiterlijk half februari hakken we de knoop door en dat betekent dat als er dan geen nieuwe bestuursleden zijn, we gaan besluiten om in 2017 geen Mijl te organiseren.

Dus: wilt u zich inzetten voor of kent u iemand, laat dit uiterlijk 10 februari 2017 weten en/of laat diegene contact met mij opnemen. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar voorzitter@mijlvanmares.nl. Graag leg ik bij die gelegenheid uit wat er zoal komt kijken bij het organiseren van dit f-a-n-t-a-s-t-i-s-c-h-e evenement dat de Mijl heet. 

Wij als bestuur zien graag dat de Mijl blijft en we nemen aan: U ook. 

 

Mediapartner van de Mijl:

Hoofdsponsoren

Vrienden van de Mijl

Hoevenaars Bestratingen